quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Mời tham khảo ấn phẩm giới thiệu kết quả các dự án của Chương trình tài trợ nhỏ của GEF (GEF SGP)

Thứ Hai, 28/01/2019 | 08:37:00 AM

(VACNE) - Quỹ Môi trường toàn cầu Chương trình các tài trợ nhỏ vừa chuyển cho Văn phòng Hội 25 ấn phẩm giới thiệu kết quả các dự án của Chương trình tài trợ nhỏ của GEF (GEF SGP) của Việt Nam trong những năm vừa qua. Các cá nhân và đơn vị hội viên quan tâm xin mời đến Văn phòng Hội đọc tham khảo.
Chương trình tài trợ nhỏ của GEF (GEF SGP) là một chương trình của GEF thực hiện bởi UNDP để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các cộng đồng và các tổ chức xã hội (CSO) nhằm đáp ứng các mục tiêu tổng thể của “đảm bảo lợi ích môi trường toàn cầu thông qua các sáng kiến ​​và hành động dựa vào cộng đồng”.

SGP cung cấp”tài trợ nhỏ” tối đa là 50.000 USD, mặc dù trong thực tế số tiền tài trợ trung bình là trong khoảng 20.000 đến 25.000 USD. Khả năng về “dự án chiến lược” vừa được bổ sung cho quỹ tài trợ với mức tối đa là 150,000 USD để nhân rộng và hỗ trợ các sáng kiến ​​có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng trong cảnh quan trên cạn hoặc cảnh quan biển quan trọng.

Khoản tài trợ nhỏ cho phép các cộng đồng và các tổ chức CSOs, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương, tiếp cận được gói tài trợ để tăng cường năng lực và cho phép chương trình triển khai một số rủi ro có thể đo đạc được để thử nghiệm các biện pháp và các công nghệ mới và để đổi mới nếu cần thiết.

Mỗi Chương trình Quốc gia SGP có một Ban chỉ đạo Quốc gia (NSC) đa ngành tự nguyện để đảm bảo cách tiếp cận có “định hướng quốc gia” khi thực hiện SGP và đảm bảo sự tham gia của tổ chức xã hội và nội dung xây dựng năng lực trong quá trình quản lý một chương trình quốc gia. NSCs thúc đẩy nỗ lực chung giữa các nhà lãnh đạo của một số tổ chức xã hội chính và cơ quan nhà nước, và là một diễn đàn đối thoại CSO-chính phủ và tham vấn về những vấn đề của GEF cũng như các nội dung phát triển bền vững của quốc gia rộng lớn hơn.

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Điều phối viên quốc gia kiêm Cán bộ dự án
Quỹ Môi trường toàn cầu Chương trình các tài trợ nhỏ
Phòng Phát triển Bền vững
Email: gef-sgp-vietnam@undp.org or nguyen.thi.thu.huyen@undp.org

 

Văn phòng VACNE

Lượt xem: 337

Các tin khác

Biến rác thải nhựa thành gạch xây nhà

(19/04/2019 07:10:AM)

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

(17/04/2019 08:09:AM)

Cảnh báo 1.700 loài động vật bị tuyệt chủng sau 50 năm nữa

(17/04/2019 08:05:AM)

Những chiếc thùng rác đậm phong cách Nhân văn

(16/04/2019 05:45:AM)

Dòng sông chết tại Anh hồi sinh sau 70 năm

(14/04/2019 07:20:AM)

Hà Nội sẽ thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

(12/04/2019 08:47:PM)

3.000 ngày canh giữ, biến đảo hoang thành nơi chim bay, cá lượn

(11/04/2019 08:05:AM)

Xuất ngoại phế liệu nguy hại: Ai nhập?

(10/04/2019 04:04:PM)

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội chợ quốc tế "Mỗi xã một sản phẩm"

(10/04/2019 08:32:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE