quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội BVTN&MT tỉnh Hậu Giang

Thứ Sáu, 12/02/2010 | 08:27:00 AM

Ban Chấp hành TW Hội BVTN&MT Hậu Giang đề ra phương hướng hoạt động của Hội năm 2010

 
         
Năm 2010 Ban Chấp hành TW Hội BVTN&MT Hậu Giang đề ra phương hướng hoạt động của Hội tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau đây:
            Công tác tổ chức Hội: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đã đăng ký tập thể tham gia Hội, tiến hành tổ chức Đại hội thành lập Chi hội, bầu ra Ban chấp hành Chi hội và Nghị quyết phương hướng hoạt động của Chi hội. Tiếp tục vận động và hướng dẫn các đơn vị và địa phương chưa đăng ký tham gia Hội, tiến hành tổ chức Đại hội thành lập Chi hội. Trong năm 2010 ở mỗi huyện, thị xã thành lập 01 Chi hội, các doanh nghiệp lớn đều tổ chức thành lập Chi hội như Công ty CP mía đường Cần Thơ, Công ty cấp thoát nước và công trình đô thị, Công ty CP Việt Long VDCo... Tổ chức tuyên truyền điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội Hội BVTN&MT lần thứ nhất để vận động đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia vào tổ chức Hội. Quyết định thành lập Văn phòng Hội và bổ nhiệm nhân sự văn phòng Hội để tham mưu cho Ban chấp hành Hội tổ chức thực hiện điều lệ Hội và Nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Hội. Xây dựng đề án thành lập trung tâm công nghệ môi trường trực thuộc Hội để giúp Hội thực hiện các chức năng tư vấn dịch vụ về kỹ thuật công nghệ môi trường, tham gia thực hiện các chương trình dự án về kinh tế xã hội và tư vấn phản biện xã hội về môi trường.
            Công tác Thông tin, truyền thông, giáo dục môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể và cơ quan thông tin báo đài tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tăng cường tuyên truyền quán triệt trong cán bộ công chức - viên chức lao động và cộng đồng về chỉ thị số 29-CT/TW và Nghị quyết số 41-NQ/TW; Luật đa dạng sinh học và kế hoạch quốc gia về ứng phó với Biến đổi khí hậu, bằng các hình thức tuyên truyền như tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, viết bài đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Chi cục bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu.
            Công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện giám định xã hội: Tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg về tư vấn phản biện các vấn đề về môi trường bức xúc hiện nay tại tỉnh Hậu Giang. Tham gia đánh giá thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư và thực hiện nhiệm vụ giám sát xã hội về môi trường.
            Công tác thi đua khen thưởng: Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng xây dựng tiêu chí về môi trường vào đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, gia đình, khu phố, xóm, ấp, tập thể, cá nhân, đoàn viên, hội viên. Phát động phong trào thi đua BVTN&MT từ kết quả tham gia phong trào thi đua cuối năm sẽ bình xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Lượt xem: 775

Các tin khác

Thống kê số lượt truy nhập trên Website VACNE tháng 02/2021

(04/03/2021 02:25:PM)

Đề nghị các đơn vị thành viên VACNE khẩn trương xây dựng ý tưởng dự án

(04/03/2021 01:46:PM)

Lãnh đạo VACNE cùng thống nhất hành động thích ứng với hoàn cảnh mới

(24/02/2021 09:23:PM)

“Xông nhà Tết COVID"

(18/02/2021 02:17:PM)

Chân tình đầm ấm sẻ chia

(09/02/2021 10:48:PM)

Những ấn phẩm tiêu biểu của VACNE

(07/02/2021 02:22:PM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 01/2021

(05/02/2021 12:56:PM)

Lãnh đạo VACNE thăm hỏi một số tổ chức, hội viên khu vực phía Nam

(01/02/2021 08:32:AM)

VACNE chung tay hỗ trợ người nghèo ăn Tết trong thời kỳ COVID

(30/01/2021 12:00:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE