quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE

Thứ Năm, 15/02/2018 | 07:26:00 AM

(VACNE) - Với những kết quả nổi bật trong năm qua, Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE.

 LỊCH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2018

CỦA HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


STT

Nội dung

Thời gian - tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Hoàn thiện văn kiện Đại hôi (Báo cáo, Điều lệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuẩn bị hậu cần (kinh phí, quà) và truyền thông Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ tục xin cấp Huân chương LĐ II và danh sách khen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuẩn bị nhân sự Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Xuất bản ấn phẩm “30 năm VACNE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xuất bản Tuyển tập các công trình NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tổ chức thành công Đại hội VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thực hiện tốt nhiệm vụ TV PBXH thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hoàn thành các hợp đồng TV PBXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Đẩy mạnh truyền thông cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bảo đảm hoạt động Web Hội, moitruong24h.vn, TN&MT,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hoàn thành các hợp đồng, nhiệm vụ NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Duy trì và phát triển sự kiện Bảo tồn Cây Di sản VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tăng cường hoạt động CLB đạp xe kết nối Cây DS VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Hỗ trợ tẩy độc dioxin, Gặp mặt nhân 6 năm xây dựng Khu chứng tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nỗ lực triển khai ENVI PRO&TECH 2017 – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Bảo đảm hoạt động của các VP, Ban, HĐ, các tổ chức hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lượt xem: 724

Các tin khác

Video clip: Bộ TN&MT ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học thuộc VACNE

(23/09/2018 08:14:AM)

Giới thiệu dự án thí điểm Đại sứ Hải Đăng: Kết nối công nghệ phát triển bền vững vùng ven biển

(23/09/2018 05:43:AM)

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường đánh giá cao những đóng góp của Hội BVTN&MT Việt Nam

(21/09/2018 05:40:PM)

Một số hình ảnh Bộ trưởng Bộ TN&MT đến thăm và làm việc với Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam

(21/09/2018 02:13:PM)

Mối nguy hiểm của ô nhiễm bụi ở các thành phố Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu

(20/09/2018 10:27:AM)

Đoàn kiểm tra Bộ KHCN đánh giá cao các hoạt động các đơn vị trực thuộc Hội

(19/09/2018 10:55:AM)

Kiểm toán môi trường: Nội dung, phương pháp và ứng dụng

(18/09/2018 02:08:PM)

Trở về thánh địa!

(16/09/2018 03:24:PM)

Chủ tịch VACNE tiếp đại diện Trung tâm Sinh thái Maeng San (Hàn Quốc)

(14/09/2018 06:51:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE