quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE Mung xuan 2018
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE

Thứ Năm, 15/02/2018 | 07:26:00 AM

(VACNE) - Với những kết quả nổi bật trong năm qua, Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE.

 LỊCH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2018

CỦA HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


STT

Nội dung

Thời gian - tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Hoàn thiện văn kiện Đại hôi (Báo cáo, Điều lệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuẩn bị hậu cần (kinh phí, quà) và truyền thông Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ tục xin cấp Huân chương LĐ II và danh sách khen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuẩn bị nhân sự Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Xuất bản ấn phẩm “30 năm VACNE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xuất bản Tuyển tập các công trình NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tổ chức thành công Đại hội VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thực hiện tốt nhiệm vụ TV PBXH thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hoàn thành các hợp đồng TV PBXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Đẩy mạnh truyền thông cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bảo đảm hoạt động Web Hội, moitruong24h.vn, TN&MT,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hoàn thành các hợp đồng, nhiệm vụ NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Duy trì và phát triển sự kiện Bảo tồn Cây Di sản VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tăng cường hoạt động CLB đạp xe kết nối Cây DS VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Hỗ trợ tẩy độc dioxin, Gặp mặt nhân 6 năm xây dựng Khu chứng tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nỗ lực triển khai ENVI PRO&TECH 2017 – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Bảo đảm hoạt động của các VP, Ban, HĐ, các tổ chức hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lượt xem: 589

Các tin khác

Truyền hình Thiên nhiên - Môi trường số 17: Tiếp tục thử nghiệm tẩy động dioxin với quy mô lớn hơn...

(20/03/2018 06:35:AM)

Điểm tin môi trường trong tuần

(14/03/2018 07:20:AM)

Cuộc họp đầu tiên của Ban Truyền thông và Hậu cần chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VII và chào mừng 30 năm thành lập VACNE

(11/03/2018 09:52:PM)

Khu chứng tích Chiến tranh hóa học (Bài 6): Bao giờ và như thế nào ?

(07/03/2018 10:24:PM)

Chứng tích Chiến tranh hóa học (Bài 5): Tản mạn nỗi buồn sau chiến tranh

(07/03/2018 07:22:AM)

Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường tỉnh Đồng Nai có nhiều cố gắng nhưng hoạt động chưa sâu rộng.

(06/03/2018 01:22:AM)

Khu chứng tích chiến chiến tranh hóa học (bài 4): Không thể chậm trễ

(06/03/2018 01:18:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 2/2018

(05/03/2018 03:01:PM)

Khu chứng tích chiên tranh hóa học (Bài 3): Hành động của VACNE

(05/03/2018 06:19:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE