quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE Đạp xe 2018
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE

Thứ Năm, 15/02/2018 | 07:26:00 AM

(VACNE) - Với những kết quả nổi bật trong năm qua, Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE.

 LỊCH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2018

CỦA HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


STT

Nội dung

Thời gian - tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Hoàn thiện văn kiện Đại hôi (Báo cáo, Điều lệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuẩn bị hậu cần (kinh phí, quà) và truyền thông Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ tục xin cấp Huân chương LĐ II và danh sách khen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuẩn bị nhân sự Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Xuất bản ấn phẩm “30 năm VACNE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Xuất bản Tuyển tập các công trình NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tổ chức thành công Đại hội VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thực hiện tốt nhiệm vụ TV PBXH thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hoàn thành các hợp đồng TV PBXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Đẩy mạnh truyền thông cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bảo đảm hoạt động Web Hội, moitruong24h.vn, TN&MT,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hoàn thành các hợp đồng, nhiệm vụ NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Duy trì và phát triển sự kiện Bảo tồn Cây Di sản VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tăng cường hoạt động CLB đạp xe kết nối Cây DS VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Hỗ trợ tẩy độc dioxin, Gặp mặt nhân 6 năm xây dựng Khu chứng tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nỗ lực triển khai ENVI PRO&TECH 2017 – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Bảo đảm hoạt động của các VP, Ban, HĐ, các tổ chức hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lượt xem: 673

Các tin khác

Giấy mời tham dự Lễ xuất phát Hành trình Đạp xe kết nối Cây Di sản 2018

(20/06/2018 02:45:PM)

Hoa hậu Ngọc Anh đồng hành cùng Chương trình đạp xe truyền thông môi trường kết nối Cây Di sản 2018

(14/06/2018 06:54:PM)

Thông báo về Tập IX Tuyển tập các công trình NCKH của VACNE

(14/06/2018 02:08:PM)

Chuyến đạp xe Truyền thông môi trường kết nối Cây Di sản chuẩn bị xuất phát

(12/06/2018 03:47:PM)

Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ hoạt động Hội BVTN&MT tại địa phương

(12/06/2018 01:51:PM)

Đã tuyển chọn được 30 tình nguyện viên tham gia Hành trình đạp xe truyền thông môi trường kết nối Cây Di sản 2018

(07/06/2018 03:43:PM)

Thêm một vùng chè Shan tuyết xứng đáng trở thành Cây Di sản Việt Nam

(04/06/2018 03:53:PM)

Thông báo: gia hạn thời gian đăng ký tình nguyện viên và điều chỉnh lộ trình Hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản 2018

(02/06/2018 06:15:PM)

Những tặng phẩm đầu tiên chào mừng 30 năm thành lập và Đại hội VII VACNE

(02/06/2018 05:36:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE