quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hoạt động khoa học và công nghệ Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018 | 01:23:00 PM

(VACNE) - Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), hội viên VACNE vừa gửi báo cáo Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

Kết quả hình ảnh cho Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC
 
T
rong năm 2017, Trung tâm đã ch trì và tham gia thực hin trên 20 đ tài, nhim v, d án cấp b, cấp tnh thành, d án quc tế trong đó có 14 đ tài, nhim v kết thúc năm 2017 (Xem Ph lc). Ngoài ra, Trung tâm s m mi thêm và tham gia 9 đ tài, nhim vthực hin trong năm 2018 (Xem Ph lc). Trung tâm đã ch trì lp 15 báo cáo ĐTM cho các d án công nghip, khu/cm công nghip, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái ....


T
rung tâm đã tham gia mt s d án quc tế do UNDP, UNIDO, JICA, WB ... tài tr v qun lý, bo v môi trưng lưu vực sông, qun lý cht thi rn của các KCN, Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam; Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh và Thành phố Mỹ Tho ...


N
goài ra, Trung tâm đã tham gia các hot đng đào to, nâng cao nhn thức môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ng phó s c hóa cht, ng phó vi biến đi khí hậu cho các S Tài nguyên và Môi trường, S Công Thương. Trung tâm ng ch cực tham gia vào các bui hội tho, hi ngh môi trường và biến đi khí hu cho do Hội BVTN và MT Việt Nam, các B, ngành, đa phương, các đơn v trong nưc và quc tế t chc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho hơn 10 sinh viên các Trường đại học (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Đại học Sài Gòn, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh) được thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

 


T
ng giá tr hợp đng ca Trung tâm năm 2017 đt khong 15 t đng. Trung tâm đã thực hin tt các chính sách thuế đi vi nhà nưc (Np hàng tm triu thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh nghip, thuế thu nhp cá nhân); np l phí và đm bo cho hot đng của Văn phòng Hi ti phía Nam. Đi sng ca cán b, nhân viên của Trung tâm ngày càng đưc ci thin.


Văn phòng VACNE

Lượt xem: 306

Các tin khác

Chương trình “Bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên - môi trường trong học đường" chính thức được triển khai

(08/08/2018 08:17:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 7/2018

(07/08/2018 06:30:AM)

Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc Đông y gia truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội.

(04/08/2018 07:52:PM)

SOS Môi trường tổ chức tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu cho khu vực Hà Nội.

(03/08/2018 10:47:AM)

Thành phố Hà Nội thống nhất Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia “ do VACNE tổ chức

(01/08/2018 09:49:AM)

Tóm tắt hoạt động KHCN , tư vấn của VESDEC 6 tháng đầu năm 2018

(01/08/2018 07:29:AM)

Giấy mời tham dự Hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tư vấn môi sinh Y học

(31/07/2018 11:37:AM)

Nội dung Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học “Môi trường tập X” đã hoàn chỉnh

(31/07/2018 09:14:AM)

Viện Tài nguyên và Môi trường tham gia tập huấn về lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam

(28/07/2018 07:43:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE