quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hoạt động khoa học và công nghệ Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018 | 01:23:00 PM

(VACNE) - Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), hội viên VACNE vừa gửi báo cáo Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

Kết quả hình ảnh cho Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC
 
T
rong năm 2017, Trung tâm đã ch trì và tham gia thực hin trên 20 đ tài, nhim v, d án cấp b, cấp tnh thành, d án quc tế trong đó có 14 đ tài, nhim v kết thúc năm 2017 (Xem Ph lc). Ngoài ra, Trung tâm s m mi thêm và tham gia 9 đ tài, nhim vthực hin trong năm 2018 (Xem Ph lc). Trung tâm đã ch trì lp 15 báo cáo ĐTM cho các d án công nghip, khu/cm công nghip, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái ....


T
rung tâm đã tham gia mt s d án quc tế do UNDP, UNIDO, JICA, WB ... tài tr v qun lý, bo v môi trưng lưu vực sông, qun lý cht thi rn của các KCN, Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam; Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh và Thành phố Mỹ Tho ...


N
goài ra, Trung tâm đã tham gia các hot đng đào to, nâng cao nhn thức môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ng phó s c hóa cht, ng phó vi biến đi khí hậu cho các S Tài nguyên và Môi trường, S Công Thương. Trung tâm ng ch cực tham gia vào các bui hội tho, hi ngh môi trường và biến đi khí hu cho do Hội BVTN và MT Việt Nam, các B, ngành, đa phương, các đơn v trong nưc và quc tế t chc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho hơn 10 sinh viên các Trường đại học (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Đại học Sài Gòn, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh) được thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

 


T
ng giá tr hợp đng ca Trung tâm năm 2017 đt khong 15 t đng. Trung tâm đã thực hin tt các chính sách thuế đi vi nhà nưc (Np hàng tm triu thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh nghip, thuế thu nhp cá nhân); np l phí và đm bo cho hot đng của Văn phòng Hi ti phía Nam. Đi sng ca cán b, nhân viên của Trung tâm ngày càng đưc ci thin.


Văn phòng VACNE

Lượt xem: 345

Các tin khác

Tin Môi Trường: Nỗ lực là kênh thông tin trực tuyến hàng đầu trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

(22/10/2018 04:53:AM)

Viện Môi trường và Tài nguyên: Nghiệm thu đề tai khoa học công nghệ "Nghiên cứu đề suất công cụ phục vụ kiểm toán năng lượng

(19/10/2018 06:15:AM)

Trung tâm Thông tin Truyền hình – Thiên nhiên & Môi trường (NETV): Từng bước xây dựng kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường

(18/10/2018 06:14:AM)

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD): Truyền thông Bảo vệ hệ sinh thái biển tại Quy Nhơn

(17/10/2018 06:14:AM)

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC): Hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn 6 tháng đầu năm 2018

(16/10/2018 06:35:AM)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền (CREDEP) góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc của người Dao và cải thiện sinh kế cộng đồng ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang)

(15/10/2018 05:19:AM)

Hội Bảo vệ Môi trường TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

(14/10/2018 07:09:AM)

Hội Bảo vệ TN&MT Ninh Bình đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, tư vấn phản biện xã hội về BVMT

(14/10/2018 07:08:AM)

Công ty SOS Môi trường tích cực tổ chức nhiều hoạt động tập huấn và xử lý sự cố môi trường.

(11/10/2018 09:00:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE