quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE Mung xuan 2018
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hoạt động khoa học và công nghệ Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018 | 01:23:00 PM

(VACNE) - Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), hội viên VACNE vừa gửi báo cáo Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

Kết quả hình ảnh cho Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC
 
T
rong năm 2017, Trung tâm đã ch trì và tham gia thực hin trên 20 đ tài, nhim v, d án cấp b, cấp tnh thành, d án quc tế trong đó có 14 đ tài, nhim v kết thúc năm 2017 (Xem Ph lc). Ngoài ra, Trung tâm s m mi thêm và tham gia 9 đ tài, nhim vthực hin trong năm 2018 (Xem Ph lc). Trung tâm đã ch trì lp 15 báo cáo ĐTM cho các d án công nghip, khu/cm công nghip, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái ....


T
rung tâm đã tham gia mt s d án quc tế do UNDP, UNIDO, JICA, WB ... tài tr v qun lý, bo v môi trưng lưu vực sông, qun lý cht thi rn của các KCN, Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam; Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh và Thành phố Mỹ Tho ...


N
goài ra, Trung tâm đã tham gia các hot đng đào to, nâng cao nhn thức môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ng phó s c hóa cht, ng phó vi biến đi khí hậu cho các S Tài nguyên và Môi trường, S Công Thương. Trung tâm ng ch cực tham gia vào các bui hội tho, hi ngh môi trường và biến đi khí hu cho do Hội BVTN và MT Việt Nam, các B, ngành, đa phương, các đơn v trong nưc và quc tế t chc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho hơn 10 sinh viên các Trường đại học (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Đại học Sài Gòn, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh) được thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

 


T
ng giá tr hợp đng ca Trung tâm năm 2017 đt khong 15 t đng. Trung tâm đã thực hin tt các chính sách thuế đi vi nhà nưc (Np hàng tm triu thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh nghip, thuế thu nhp cá nhân); np l phí và đm bo cho hot đng của Văn phòng Hi ti phía Nam. Đi sng ca cán b, nhân viên của Trung tâm ngày càng đưc ci thin.


Văn phòng VACNE

Lượt xem: 119

Các tin khác

Văn phòng VACNE đến thăm, chúc Tết Họa sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Môi trường

(22/02/2018 11:13:AM)

Mở rộng hoạt động xã hội, chia sẻ khó khăn với nhân dân.

(20/02/2018 07:48:AM)

Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam do VACNE phát động tiếp tục trên đà phát triển.

(19/02/2018 08:23:AM)

Cải tiến phương thức truyền thông nâng cao chất lượng và mở rộng kênh thông tin

(18/02/2018 06:39:AM)

Triển khai nhiều hoạt động tư vấn phản biện xã hội hiệu quả, được các cơ quan chức năng thừa nhận.

(17/02/2018 07:38:AM)

Trân quý thiên nhiên

(16/02/2018 09:07:AM)

Tự hào VACNE.

(16/02/2018 08:12:AM)

Truyền hình TN-MT số 15: VACNE thu hút vốn nước ngoài vào hoạt động bảo vệ môi trường; rộn ràng không khí đón Tết...

(15/02/2018 03:04:PM)

Kế hoạch hành động năm 2018 của VACNE

(15/02/2018 07:26:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE