quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Hội nghị BCH VACNE 2022
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hạn chế tồn tại, khắc phục vướng mắc, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức

Thứ Sáu, 09/09/2022 | 10:26:00 PM

(VACNE) - Đó là kết luận của gần 200 đại biểu tham dự Hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức” được Liên hiệp hội KHKT Việt Nam tổ chức hôm nay, 9/9/2022, tại Hà Nội.

Hội thảo do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA chủ trì nhằm thực hiện Kế hoạch số 183-KH/BTGTW của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW (ban hành ngày 6/8/2008). Nhiều vị lãnh đạo Hội BVTN&MT VN – thành viên Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương đã tham dự và đóng góp tham luận, ý kiến tại Hội thảo quan trọng này.

Gần 20 tham luận và rất nhiều ý kiến của các đại biểu Trung ương và các địa phương đều nêu bật vai trò và trách nhiệm cũng như khẳng định những kết quả của đội ngũ trí thức Liên hiệp hội Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động và những vướng mắc cần tháo gỡ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức.

Xin được trích lược một số kiến nghị quan trọng dưới đây:

- Chú trọng rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 27 và các kết luận 90- KL/TW, kết luận 52-KL/TW;

- Nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới của Ban CHTW Đảng về phát triển đôi ngũ trí thức;

- Liên hiệp hội Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội như là nhiệm vụ trọng tâm;

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam và Liện hiệp hội các tỉnh/thành phố;

- Cần có quy định thống nhất về tổ chức, bộ máy và biên chế Liên hiệp hội cấp tỉnh;

- Hoạt động KHCN không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công ghiệp lần thứ tư;

- Cần đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu y học, cả trong lĩnh vực y tế công và tư;

- Khẳng định vai trò của KHCN trong lĩnh vực môi trường.

PV. VACNE

Lượt xem: 330

Các tin khác

Thông báo Phương hương nhiệm vụ VACNE năm 2023

(07/12/2022 02:52:PM)

Lỗ hổng pháp luật về sự cố môi trường

(05/12/2022 10:16:AM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 11/2022

(03/12/2022 03:02:PM)

Lãnh đạo VACNE tham gia và phát biểu tại hội thảo khoa học “giải pháp về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đối với đất nước

(02/12/2022 11:49:AM)

Cần thống nhất cách hiểu và làm rõ nội hàm của thuật ngữ “sự cố môi trường”

(30/11/2022 08:21:AM)

Một số hình ảnh Hội nghị Ban chấp hành VACNE năm 2022

(29/11/2022 12:43:AM)

Đại diện VUSTA đánh giá rất cao hoạt động của Hội BVTN&MT Việt Nam.

(28/11/2022 06:51:PM)

Thường vụ VACNE thống nhất chương trình hành động trong thời gian tới

(24/11/2022 03:12:AM)

Báo chí phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(21/11/2022 04:38:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE