quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Đảng bộ LHH Việt Nam quyết tâm thực hiện ba mục tiêu

Thứ Năm, 16/07/2020 | 08:36:00 PM

Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới 2020-2025

Sáng 16/7, Đảng bộ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025).Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
Ông Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Đại hội.


Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Liên hiệp Hội Việt Nam nhận định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ cả nước, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính trong sự phát triển bền vững của đất nước.

"Trong hoạt động, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo thông qua đội ngũ đảng viên đông đảo, trong đó có nhiều đảng viên đang đảm nhiệm chức vụ nòng cốt, đi đầu, gương mẫu trong các hội thành viên, tổ chức trực thuộc, đã góp phần vào sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam." - ông Phạm Văn Tân nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với Đảng đoàn, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, khối ban bộ ngành Trung ương đã chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đảng bộ, cảm ơn những cán bộ, Đảng viên thế hệ đi trước đã cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Đảng bộ và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại Đại hội, ông Phan Tùng Mậu, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên Hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ.

Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
Ông Phan Tùng Mậu, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên Hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ.


Đảng đoàn, Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước; đoàn kết và thu hút trí thức KH&CN tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước; tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên đổi mới trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến các chi bộ trực thuộc và triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Đảng đoàn, Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch một số nhiệm vụ tiêu biểu như: gặp mặt, chúc tết của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham gia tổ chức thành công các kỳ hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Hội đồng Trung ương hàng năm; các hội nghị, hội thảo khoa học đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của chính phủ, v.v…

Bên cạnh đó, Đảng đoàn, Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam cũng triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết với các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội...

Ông Phan Tùng Mậu cũng báo cáo các hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn lãnh đạo công tác chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam về: Công tác tập hợp, vận động trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị;  Công tác củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam; Hoạt động công tác chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong đó, công tác chuyên môn bao gồm những hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Hoạt động tôn vinh trí thức, phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy và và các chi bộ quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Công tác tổ chức cán bộ tập trung vào việc tiếp tục xây dựng quy hoạch, rà soát, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, tổ chức để thực hiện quy hoạch cấp ủy để đưa vào cấp ủy của các chi bộ theo nhiệm kỳ, giới thiệu cán bộ, đảng viên thuộc các cấp ủy cơ sở bảo đảm về tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ có 05 chi bộ mới được thành lập, tiếp nhận 181 đảng viên từ các Đảng bộ khác, chuyển đi Đảng bộ khác 54 đảng viên; kết nạp 44 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 51 đảng viên, nâng tổng số chi bộ trực thuộc lên thành 57 chi bộ với 750 đảng viên.

Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối, kết quả: đại đa số các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chỉ có 01 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; 06 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 47 lượt chi bộ và 243 lượt đảng viên được Đảng uỷ khen thưởng.

Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cũng đã tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối về công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam cũng nêu một số hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ, bao gồm việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở một số chi bộ còn chậm, chưa sâu sát, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, nề nếp sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ chưa đều đặn, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, ít đổi mới, tinh thần phê và tự phê chưa cao, còn có biểu hiện né tránh, ngại đấu tranh. Việc nắm tình hình tư tưởng và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng chưa đủ điều kiện để làm đồng bộ, rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Hơn nữa, việc nâng cao vai trò và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng cơ sở còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò hạt nhân nòng cốt của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

Từ các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khóa VIII đã nêu phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh, là hạt nhân, lực lượng nòng cốt trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% hội ngành toàn quốc có tổ chức đảng.

Ba mục tiêu lớn của  Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong hoạt động của Đảng bộ, không thể bỏ qua vai trò của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã nêu 3 nhiệm vụ quan trọng của cơ quan.

Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
GS.TSKH. Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã nêu 3 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.


Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam nhận định, thành công của nhiệm kỳ vừa qua là việc phát triển số lượng các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam lên đến 150. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, 10 hội ngành toàn quốc với hàng chục nghìn hội viên đã tìm đến gia nhập vào hàng ngũ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng nghìn cán bộ khoa học và công nghệ đã hết tuổi lao động đã thành lập 132 tổ chức khoa học và công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Điều này cho thấy uy tín và sự tín nhiệm trong xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam, là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức đóng góp trí tuệ và sức lực của mình trong các vấn đề phát triển của đất nước.

"Đảng đoàn và Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã hết sức quan tâm để làm cho tất cả các cán bộ đảng viên và hội viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đoàn kết tập hợp trí thức đối với việc giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Phải giữ cho đất nước ổn định, tập hợp được lòng dân, phải tập hợp đoàn kết giữa các anh chị em trí thức. Đó cũng chính là chức năng của Liên hiệp Hội Việt Nam, cũng là nhiệm vụ của Đảng đoàn, Đảng bộ Liên Hiệp Hội Việt Nam trong những năm sắp tới" - GS. Đặng Vũ Minh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã nêu 3 nhiệm vụ quan trọng:

Một là, vận động, tuyên truyền, tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với dân tộc trong anh chị em trí thức. Muốn làm như vậy, phải không ngừng đổi mới việc học tập chính trị, nâng cao chất lượng của việc truyền đạt nghị quyết, quán triệt nghị quyết sao cho phù hợp với đối tượng là anh chị em trí thức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, thách thức lớn nhất là cuộc đấu tranh thông tin trên không gian mạng. 

"Ngay cả trong những ngày cả nước ta thực hiện giãn cách xã hội để chống lại dịch COVID-19, vẫn có những thành phần tung tin tức bịa đặt, làm lung lạc lòng người trên không gian mạng... Biện pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn những thông tin sai sự thật đến từ niềm tin của chúng ta đối với sự quyết tâm và nghiêm minh của Đảng và Nhà nước" - GS.TSKH Đặng Vũ Minh bày tỏ.

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai theo lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam là đề xuất và tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối chính sách phát triển đất nước, nhất là về giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, chính sách đối với trí thức.

Nhiệm vụ quan trọng thứ ba của Liên hiệp Hội Việt Nam là truyền tải tin tức khoa học- công nghệ, đẩy mạnh những ứng dụng, thành tựu của khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Văn Tân đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng đoàn Đặng Vũ Minh, đồng thời bày tỏ hy vọng Đảng đoàn và cá nhân Bí thư Đảng đoàn Đặng Vũ Minh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp để Đảng bộ và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung Ương rất vui mừng và đánh giá cao nỗ lực hoạt động tổ chức Đại hội của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
Ông Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung Ương đánh giá công tác tổ chức Đại hội. 


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương nhất trí với những nội dung trình bày của Đại hội, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của GS. Đặng Vũ Minh, một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của toàn Đảng bộ trong sự phối hợp với Đảng đoàn để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đảng và cán bộ Đảng viên của Liên hiệp Hội Việt Nam.

"Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động phối hợp và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong vận động trí thức khoa học- công nghệ, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, thường xuyên củng cố và phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn giám sát, phản biện xã hội. Tích cực tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường bền vững, hoạt động tôn vinh trí thức, phong trào sáng tạo khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần mở rộng dân chủ trong xã hội, tăng cường và củng cố thêm niềm tin, tạo sự gắn bó giữa trí thức khoa học công nghệ với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp" - ông Phạm Quang Thao nhận định.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung Ương cho biết, Đảng ủy Khối nhất trí cơ bản với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra. 

Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
Phong trào văn nghệ chào mừng Đại hội đến từ Liên hiệp Hội Việt Nam.


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Dang bo LHH Viet Nam quyet tam thuc hien ba muc tieu
Ban chấp hành Đảng bộ LHHVN khóa IX (Nhiệm kì 2020 - 2025)


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã bầu ra 13 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ LHHVN khóa IX (Nhiệm kì 2020 - 2025).

Cúc Phương (Baodatviet.vn)

Lượt xem: 368

Các tin khác

Khởi động cuộc thi Ảnh Online “Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021”

(17/05/2021 02:39:PM)

Cận cảnh lắp đặt đường ống gom nước thải "giải cứu" sông Tô Lịch

(16/05/2021 08:52:AM)

Hiệu quả từ mô hình trồng rừng trên núi đá tại Ninh Thuận

(16/05/2021 08:40:AM)

Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

(15/05/2021 08:18:AM)

Hà Tĩnh: Vườn Quốc gia Vũ Quang - nơi “hồi sinh” động vật hoang dã

(14/05/2021 07:59:AM)

Biến nhựa trở lại thành dầu: Hy vọng cho môi trường

(13/05/2021 07:54:AM)

Quảng Bình: Trái tim của Rừng

(13/05/2021 07:45:AM)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021:Đa dạng sinh học - giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững

(12/05/2021 07:41:AM)

Quảng Trị: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả trong cộng đồng

(11/05/2021 07:39:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE