quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Cần có quan điểm nhất quán của Đảng về vai trò của các đoàn thể nhân dân

Thứ Hai, 09/11/2020 | 03:22:00 PM

(VACNE) - Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TS. Trần Văn Miều, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã nghiên cứu “Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” và có các ý kiến đóng góp như sau:

1. Góp ý mục 5. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Mục (9) “Thực hành và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và vai trò tự quản của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”

Tôi nhận thấy việc xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là đúng đắn, nhưng còn thiếu các tổ chức xã hội như: Liên hiệp hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội – nhân đạo.

Tôi đề nghị bổ sung cho đầy đủ cụm từ “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội”

Bởi vì, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài báo dân vận ngày 15/10/1949 về các chủ thể làm công tác dân vận: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể…đều phải phụ trách dân vận”

Điều 9, Hiến pháp năm 2013 quy định 3 đoàn thể nhân dân là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội.

Trong thực tế, các đoàn thể nhân dân là người đại diện (cầu nối, nói lên tiếng nói của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Thời gian qua, trước 2 sự kiện Covid 19 và bão lụt miền Trung…, các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt vai trò trong vận động quần chúng nhân dân ở cộng đòng dân cư.

2. Góp ý mục XII. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân (trang 47)

Nội dung này trong Dự thảo đã trình bày quan điểm, chính sách của Đảng đối với các giai cấp và các tầng lớp nhân dân. Dự thảo đưa ra các giai cấp và tầng lớp  sau:

- Phát triển giai cấp công nhân…

- Phát huy vai trò chủ thể của nông dân…(đề nghị bổ sung thêm cụm từ giai cấp).

- Xây dựng đội ngũ trí thức…

- Phát triển đội ngũ doanh nhân…

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa…cho thế hệ trẻ

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ…

- Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của cựu chiến binh…

- Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi…

- Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ…

- Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài…

Tôi đề nghị sửa như sau:

- Dùng chung cụm từ: “Đối với…” vào trước các giai cấp và tầng lớp xã họi để thay cho các cụm từ “Phát triển, phát huy…”

- Cần bổ sung thêm ba tầng lớp xã hội, theo tôi là rất quan trọng:

(1) Đối với công chức, viên chức…

(2) Đối với cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang…

(3) Đối với văn nghệ sỹ…

Bởi vì, ba tầng lớp này cũng là Nhân dân, quần chúng là đối tượng vận động, tập hợp, đoàn kết của Đảng.

Kính mong các đồng chí xem xét bổ sung!

TS. Trần Văn Miều

Lượt xem: 351

Các tin khác

Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

(22/06/2021 09:42:AM)

Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 2021

(20/06/2021 11:14:PM)

Kiểm tra các Cây Di sản Việt Nam được vinh danh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(19/06/2021 10:50:AM)

Sử dụng các phương pháp hiệu quả kinh tế và hợp vệ sinh thay thế cho đốt rạ tại đồng ruộng

(14/06/2021 07:50:PM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 5/2021

(07/06/2021 12:37:PM)

VACNE sôi nổi tọa đàm Ngày Môi trường Thế giới (5/6)

(04/06/2021 11:25:PM)

Đồng Nai: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát huy giá trị của rừng

(04/06/2021 07:49:AM)

Giải pháp phục hồi hệ sinh thái và ĐDSH ở Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)

(03/06/2021 06:32:AM)

Nhiều hoạt động bảo tồn thiết thực đã được VACNE thực hiện trong Thập niên Đa dạng sinh học 2010 - 2020

(01/06/2021 11:32:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE