quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

(tapchimoitruong.vn): Cam kết hành động vì môi trường Thủ đô

Thứ Năm, 17/05/2018 | 03:33:00 PM

Ngày 17/5/2018, tại Hà Nội, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội (HUSTA), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô (HACNE) đã tổ chức Hội thảo khoa học với tên gọi “Cùng hành động vì môi trường Thủ đô”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Trong năm 2017, TP. Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình hành động, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, đảm bảo cam kết giữ gìn môi trường sống một cách bền vững. Ngày 31/5/2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11 - NQ/TU về tăng cường công tác BVMT trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu của Nghị quyết là đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu quốc gia về BVMT; tận dụng các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; khuyến khích đầu tư BVMT bằng nguồn vốn xã hội hóa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô.

     Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt 2 đề án: “BVMT làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đó, đề án “BVMT làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” nhằm tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý và phát triển làng nghề trên địa bàn TP; nâng cao năng lực quản lý giám sát và khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề; ngăn chặn việc phát sinh các làng nghề gây ô nhiễm môi trường mới; nâng cao nhận thức cộng đồng làng nghề gắn sản xuất với trách nhiệm về môi trường…

     Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội khiến Thủ đô Hà Nội đang phải đứng trước nhiều thách thức trong công tác BVMT, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân phải có những hành động thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học, giới chuyên gia, tổ chức hội, hội viên HUSTA, VACNE, HACNE và những người quan tâm đến môi trường, đa dạng sinh học trình bày quan điểm, trao đổi các nội dung liên quan đến chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (ĐDSH), Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, trong đó, điểm nhấn là các nội dung liên quan đến môi trường Thủ đô. Tiêu biểu như: VACNE tư vấn thành công Quy hoạch bảo tồn ĐDSH Hà Nội; Người dân Thủ đô với phong trào bảo tồn Cây Di sản; Chung tay phòng ngừa và tiêu diệt sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thủ đô; Chất thải nhựa trên biển: Nỗi lo cận kề…

     Đây là hoạt động thường niên nhằm Hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Với chủ đề “Cùng hành động vì môi trường Thủ đô”, Hội thảo cũng là hoạt động hưởng ứng 30 năm thành lập VACNE (1988 - 2018).

Hương Đỗ(tapchimoitruong.vn)

Lượt xem: 121

Các tin khác

Chương trình “Bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên - môi trường trong học đường" chính thức được triển khai

(08/08/2018 08:17:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 7/2018

(07/08/2018 06:30:AM)

Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc Đông y gia truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội.

(04/08/2018 07:52:PM)

SOS Môi trường tổ chức tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu cho khu vực Hà Nội.

(03/08/2018 10:47:AM)

Thành phố Hà Nội thống nhất Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia “ do VACNE tổ chức

(01/08/2018 09:49:AM)

Tóm tắt hoạt động KHCN , tư vấn của VESDEC 6 tháng đầu năm 2018

(01/08/2018 07:29:AM)

Giấy mời tham dự Hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tư vấn môi sinh Y học

(31/07/2018 11:37:AM)

Nội dung Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học “Môi trường tập X” đã hoàn chỉnh

(31/07/2018 09:14:AM)

Viện Tài nguyên và Môi trường tham gia tập huấn về lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam

(28/07/2018 07:43:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE