quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

(tapchimoitruong.vn): Cam kết hành động vì môi trường Thủ đô

Thứ Năm, 17/05/2018 | 03:33:00 PM

Ngày 17/5/2018, tại Hà Nội, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội (HUSTA), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô (HACNE) đã tổ chức Hội thảo khoa học với tên gọi “Cùng hành động vì môi trường Thủ đô”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Trong năm 2017, TP. Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình hành động, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, đảm bảo cam kết giữ gìn môi trường sống một cách bền vững. Ngày 31/5/2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11 - NQ/TU về tăng cường công tác BVMT trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu của Nghị quyết là đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu quốc gia về BVMT; tận dụng các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; khuyến khích đầu tư BVMT bằng nguồn vốn xã hội hóa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô.

     Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt 2 đề án: “BVMT làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đó, đề án “BVMT làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” nhằm tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý và phát triển làng nghề trên địa bàn TP; nâng cao năng lực quản lý giám sát và khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề; ngăn chặn việc phát sinh các làng nghề gây ô nhiễm môi trường mới; nâng cao nhận thức cộng đồng làng nghề gắn sản xuất với trách nhiệm về môi trường…

     Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội khiến Thủ đô Hà Nội đang phải đứng trước nhiều thách thức trong công tác BVMT, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân phải có những hành động thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học, giới chuyên gia, tổ chức hội, hội viên HUSTA, VACNE, HACNE và những người quan tâm đến môi trường, đa dạng sinh học trình bày quan điểm, trao đổi các nội dung liên quan đến chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (ĐDSH), Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, trong đó, điểm nhấn là các nội dung liên quan đến môi trường Thủ đô. Tiêu biểu như: VACNE tư vấn thành công Quy hoạch bảo tồn ĐDSH Hà Nội; Người dân Thủ đô với phong trào bảo tồn Cây Di sản; Chung tay phòng ngừa và tiêu diệt sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thủ đô; Chất thải nhựa trên biển: Nỗi lo cận kề…

     Đây là hoạt động thường niên nhằm Hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Với chủ đề “Cùng hành động vì môi trường Thủ đô”, Hội thảo cũng là hoạt động hưởng ứng 30 năm thành lập VACNE (1988 - 2018).

Hương Đỗ(tapchimoitruong.vn)

Lượt xem: 172

Các tin khác

Công ty SOS Môi trường: Tập huấn, thực hành Ứng phó sự cố tràn dầu tại Đà Nẵng ngày hôm qua (22/10/2018)..

(23/10/2018 12:02:PM)

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC): Chủ trì và tham gia thực hiện trên 10 đề tài, nhiệm vụ, dự án với tổng giá trị hợp đồng trên 15 tỷ đồng.

(23/10/2018 07:19:AM)

Tin Môi Trường: Nỗ lực là kênh thông tin trực tuyến hàng đầu trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

(22/10/2018 04:53:AM)

Viện Môi trường và Tài nguyên: Nghiệm thu đề tai khoa học công nghệ "Nghiên cứu đề suất công cụ phục vụ kiểm toán năng lượng

(19/10/2018 06:15:AM)

Trung tâm Thông tin Truyền hình – Thiên nhiên & Môi trường (NETV): Từng bước xây dựng kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường

(18/10/2018 06:14:AM)

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD): Truyền thông Bảo vệ hệ sinh thái biển tại Quy Nhơn

(17/10/2018 06:14:AM)

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC): Hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn 6 tháng đầu năm 2018

(16/10/2018 06:35:AM)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền (CREDEP) góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc của người Dao và cải thiện sinh kế cộng đồng ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang)

(15/10/2018 05:19:AM)

Hội Bảo vệ Môi trường TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

(14/10/2018 07:09:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE