quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Tiêu chí Cây Di sản VN

TIÊU CHÍ CÂY DI SẢN VIỆT NAM 

(Áp dụng từ 01/01/2022)

 

A. Cây tự nhiên 

1. Cây mọc trong tự nhiên đạt được đầy đủ các tiêu chí sau:

    a) Cây sống trên 200 năm 

    b) Cao to hùng vĩ: 

        - Cao tối thiểu 25 m, chu vi thân đạt tối thiểu 6 m đối với cây gỗ;

        - Cao tối thiểu 15 m, chu vi thân chính đạt tối thiểu 6 m hoặc chu vi thân và cả rễ phụ đạt tối thiểu 10 m đối với cây đa, si thuộc chi Ficus.

    c) Có hình dáng đặc sắc: cây lâu năm cổ kính; hình dáng kỳ lạ, độc đáo.

    d) Khoẻ mạnh: ít bị tác động bởi sâu, bệnh hại và các yếu tố môi trường khác.

2. Đặc biệt ưu tiên các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị văn hoá, lịch sử. 

 

B. Cây trồng 

1. Cây trồng đạt được đầy đủ các tiêu chí sau:

    a) Cây sống trên 100 năm 

    b) Cao to hùng vĩ:

        - Cao tối thiểu 20 m, chu vi tối thiểu 3,5 m đối với cây gỗ. 

        - Cao tối thiểu 10 m, chu vi thân chính đạt tối thiểu 3,5 m, hoặc chu vi thân chính và cả rễ phụ đạt tối thiểu 5 m đối với cây đa, si thuộc chi Ficus. 

    c) Có hình dáng đặc sắc: cây lâu năm cổ kính; hình dáng kỳ lạ, độc đáo.

    d) Khoẻ mạnh: ít bị tác động bởi sâu, bệnh hại, các công trình xây dựng và các yếu tố môi trường khác.

2. Đặc biệt ưu tiên các loài có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử. 

 

C. Các cây khác

Cây chưa đạt được các tiêu chí nhóm A và B trên nhưng có giá trị đặc biệt, bao gồm:

1. Cây cảnh độc đáo có giá trị về thẩm mỹ hoặc văn hoá, hoặc lịch sử.

2. Cây có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc văn hoá, hoặc lịch sử, hoặc mỹ quan.

3. Cây tổ hoặc cây mẹ có giá trị cao về kinh tế, văn hoá, xã hội… cung cấp vật liệu giống (hạt, hom cành, chồi, mô,…) để nhân giống hoặc lai tạo giống cho một vùng rộng lớn, bao gồm: cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ.

4. Cây có kích thước và tuổi cao nhất so với các cây cùng loài trong vùng, có giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, được cộng đồng, cơ quan quản lý hoặc cơ quan chuyên môn đăng ký.

 

Ghi chú: Chu vi thân cây đo cách mặt đất 1,3 m đối với cây gỗ đơn thân, đo cách mặt đất 20 cm đối với cây gỗ phân nhánh dưới chiều cao 1,3 m; chu vi cây có bạnh vè đo trên bạnh vè 20 cm.

 

Điều kiện lựa chọn:

1. Cây Di sản phải đáp ứng được các Tiêu chí Cây Di sản đã được công bố;

2. Chủ quản lý/ chủ sở hữu Cây Di sản phải được xác định rõ ràng và làm thủ tục đăng ký, đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển Cây Di sản; 

3. Hướng tới việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Cây Di sản.

Các tin khác

Tiêu chí Cây Di sản VNMẫu Đơn đăng ký CDS VNQuy trình xét duyệt CDS VN
VIDEO

Bảo vệ môi trường chúng ta

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE