quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Các ban và hội đồng

 DANH SÁCH CÁC BAN VÀ HỘI ĐỒNG CỦA HỘI

(Cập nhật ngày 01/01/2024)  

 

I. Ban Kiểm tra

II. Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật

III. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

IV. Hội đồng Cây Di sản

V. Ban Phản biện xã hội

VI. Ban Truyền thông môi trường

VII. Ban Cộng đồng bền vững

 

I. DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

PGS. TS. Lê Bắc Huỳnh

Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Hòa Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường

Phó Trưởng ban

3

ThS. Thái Vũ Bình

Trung tâm Công nghệ Phân tích và Dịch vụ môi trường TP HCM

Uỷ viên

4

PGS.TS. Hoàng Công Tín 

Khoa môi trường, Đại học Khoa học, Đại học Huế

Uỷ viên

5

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Phó Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Uỷ viên, Thư ký

 

II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS.TS Đặng Kim Chi

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Dương Thanh An

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ TN&MT, Bộ TN&MT

Ủy viên

3

PGS.TS. Lê Xuân Cảnh

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Uỷ viên

4

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi

Khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

5

GS.TS Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Uỷ viên

6

PGS.TS Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Uỷ viên

7

ThS. Đỗ Đức Thắng

Công ty Phát triển công nghệ môi trường xanh Seraphin

Ủy viên

8

PGS.TS Lê Trình

Viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường

Uỷ viên

9

PGS.TS Lê Bắc Huỳnh

Trưởng ban Kiểm tra VACNE

Uỷ viên, thư ký

 

III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Phó Chủ tịch

3

PGS. TS Nguyễn Thế Chinh

Ủy viên Thường vụ VACNE

Ủy viên

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Phó Trưởng Ban Truyền thông môi trường, VACNE

Ủy viên

5

PGS.TS Lê Bắc Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Ủy viên

6

GS.TS Trần Hiếu Nhuệ

Phó Chủ tịch VACNE

Ủy viên

7

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Phó Tổng thư ký VACNE

Ủy viên Thư ký

 

IV. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CÂY DI SẢN

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

GS.TS Phạm Văn Lầm

Viện Bảo vệ Thực vật

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

Phó Chủ tịch

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Nguyên Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

KS. Lê Huy Cường

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Trưởng ban Kỹ thuật

6

TS. Nguyễn Quốc Dựng

Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ NN&PTNT

Trưởng ban Chăm sóc Sức khỏe CDS

7

GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng

Ủy viên

8

GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn Việt Nam

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Danh Trường

Chánh Văn phòng VACNE 

Ủy viên, Thư ký

 

V. DANH SÁCH BAN PHẢN BIỆN XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

PGS.TS Nguyễn Đình Hòe

Phó Chủ tịch VACNE

Trưởng Ban

2

TS. Nguyễn Văn Phương

Trường Đại học Luật Hà Nội

Phó Trưởng ban

3

TS. Lê Hoàng Lan

Công ty Pi C&E

Ủy viên

4

PGS.TS Lê Văn Thăng

Đại học Kho học, Đại học Huế

Ủy viên

5

PGS.TS Lê Trình

Viện Khoa học môi trường và Phát triển

Ủy viên

6

TS. Hoàng Dương Tùng

Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam

Ủy viên

7

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Phó Tổng thư ký VACNE

Ủy viên Thư ký

 

VI. DANH SÁCH BAN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

TS. Trần Văn Miều

Phó Chủ tịch VACNE

Trưởng Ban

2

Nhà báo Phùng Quang Chính

Ủy viên Ban Thường vụ VACNE

Phó Trưởng ban

3

Bà Hồ Thị Mai Chinh

Ủy viên Ban chấp hành VACNE

Ủy viên

4

Ông Vương Đình Hà

Giám đốc Công ty CP Bàn Tay Việt

Ủy viên

5

TS. Hoàng Quốc Lâm

Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Trọng Hiển

Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thiên nhiên môi trường

Ủy viên

7

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giám đốc Công ty Vạn Xuân

Ủy viên

8

Nhà báo Lê Việt Nhân

Tổng biên tập Tin Môi trường (TP. Hồ Chí Minh)

Ủy viên

9

Ông Lê Quý Tuệ

Tổng biên tập trang Web VACNE

Ủy viên Thư ký

 

VII. DANH SÁCH BAN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

Phó Chủ tịch VACNE

Trưởng Ban

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ VACNE

Đồng Trưởng Ban

3

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Phó Trưởng ban

4

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Viện PTBV ĐB Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Ủy viên

6

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Ủy viên

7

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ xanh

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Danh Trường

Phó Tổng Thư ký VACNE

Ủy viên thư ký

 

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE