quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Bảng vàng vinh danh của Hội

BẢNG VÀNG VINH DANH CỦA HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

I. KHEN THƯỞNG TOÀN HỘI

 
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 14/01/2009

* Bằng khen 20 năm hoạt động của Hội (1988 - 2008) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo Quyết định số 1491 ngày 30/7/2008.

* Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kèm theo Quyết định số 791/QĐ-LHH ngày 13/6/2008

*Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2008

 

II. GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CHO CÁC HỘI THÀNH VIÊN

1.  Chi hội Viện KH&CNMT, Đại học Bách khoa

2.  Trung tâm Năng suất Việt Nam (Tổng cục TC-ĐL-CL)

3.  Chi hội Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp

4. 
Khoa Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng

5.  Viện Kinh tế Sinh thái

6.  Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

7.  Trung tâm Chuyển giao Công nghệ mới (Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga)

8.  Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP Hải Phòng

 

IV. GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CHO CÁC HỘI VIÊN

Năm 2001

1. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

2. TS. Đào Viết Tác

3. 
GS. TSKH Trần Công Khánh

Năm 2002

4. GS. Lê Quý An

5. 
GS. TSKH Nguyễn Văn Trương

6. 
GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

7. 
GS. TS Đinh Văn Sâm


Năm 2003

8.   TS. Bùi Tâm Trung
9.   GS. TS Nguyễn Viết Phổ
10. PGS. TS Lê Trình
11. TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Năm 2004

12. PGS. TS Trần Văn Nhân

13. GS. TS Lê Văn Khoa


Năm 2005

14. 
GS.TSKH Phan Nguyên Hồng

15. 
GS.TS Đặng Kim Chi

16. 
GS. TSKH Phạm Văn Ninh

Năm 2006

17. Bà Trương Thị Sửu

Năm 2008

18. 
PGS. TS Trần Ngọc Trấn

19. 
Ông Võ Văn Hồng


Năm 2009

20. GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

21. Ông Lê Sơn


III. CÚP VÀNG VÌ SỰ NGHIỆP BVMT CHO CÁC DOANH NGHIỆP - HỘI THÀNH VIÊN (từ năm 2006-2008)


1.  Công ty Phát triển Công nghệ và Môi trường Á Đông (ASIATECH)

2. 
Công ty CP Công nghệ Môi trường xanh SERAPHIN

3. 
Công ty TNHH Môi trường Việt Nam Xanh

4. 
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Công nghệ Môi trường Đức Minh

5. 
Công ty CP Sinh học-Môi trường Biển Cờ

6. 
Công ty TNHH Công nghệ môi trường Thăng Long

7. 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Thanh Chương

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE