quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Quy trình xét duyệt CDS VN

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CÂY DI SẢN VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của quý vị trong cả nước, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xây dựng video này để giới thiệu các thông tin cơ bản về Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam cùng với các bước thực hiện đăng ký, xét duyệt Cây Di sản Việt Nam

Xin bấm vào hình dưới để xem Video


Các tin khác

Tiêu chí Cây Di sản VNMẫu Đơn đăng ký CDS VNQuy trình xét duyệt CDS VN
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE