quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 6/2024

Thứ Tư, 03/07/2024 | 08:51:00 AM

(VACNE) – Ban biên tập Website VACNE xin đăng tin số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 6/2024

 

Ngày

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1/6

19,938

9,458

2

27,324

9,518

3

27,491

14,467

4

25,999

11,779

5

25,810

11,571

6

32,767

9,565

7

15,533

15,144

8

18,159

2,978

9

17,938

2,849

10

19,618

5,324

11

16,316

2,789

12

27,169

5,871

13

24,325

6,415

14

27,696

4,620

15

10,616

3,094

16

16,189

3,536

17

16,421

3,588

18

22,982

5,976

19

22,078

5,508

20

14,852

3,398

21

20,560

10,006

22

19,807

9,994

23

22,774

8,578

24

26,218

7,792

25

25,059

9,314

26

26,371

10,064

27

21,015

5,458

28

20,195

6,519

29

21,989

6,973

</