quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
Nhập khẩu phế liệu lợi ít, hại nhiều

31/05/2014|01:50:09

Thảo luận về Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) chiều qua, đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) nêu thí dụ "còn hàng ngàn container nhập khẩu phế liệu không có chủ đang nằm ở bến cảng gây ô nhiễm" và nhận định: “Nhập khẩu phế liệu lợi ít, hại nhiều.

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE